NIE O TYM

Myślę, że wartościowe jest opowiadać o miejscach, w których się było. O ludziach, których mieliśmy szczęście poznać, i o emocjach, jakie dzięki nim udało nam się przeżyć. Fotografia, którą zainteresowałam się trzy lata temu i nadal się jej uczę, okazała się niezwykle przydatnym do tego celu medium. W wyjątkowej podróży, którą odbywam, najbardziej interesują mnie właśnie ludzie. Staram się podchodzić do nich z uwagą, szacunkiem i pokorą, a spotkania z niektórymi traktować jako lekcję szczególną i dzielić się tym, co rozpoznałam.
Tym razem jednak użyłam obrazu to tego, aby opowiedzieć o kimś, kogo w swoim życiu poznałam najlepiej. O sobie. O moim miejscu na ziemi, pragnieniach, wolności, może strachu. O relacjach, o podobieństwach i niepodobieństwach. Postanowiłam opowiedzieć historię bardzo osobistą.
Ta intymna opowieść to głos wypowiadany z nadzieją, że dotyka wartości bliskich i ważnych również dla innych kobiet. Jest także głosem wypowiadanym w ważnym dla mnie momencie, w którym próbuję odnaleźć w sobie odwagę, aby przestać utożsamiać się z historią swego fizycznego ciała, a raczej skupić się na świadomości, która mnie przenika. Jest również i próbą odkrycia własnego mitu, indywidualnego sensu.
Prezentowany na tej wystawie zestaw zdjęć okazał się dla mnie osobistym zaskoczeniem, gdyż nie sądziłam wcześniej, że fotografia może służyć nawet i takim celom, że potrafi też być narzędziem badawczym.


Małgorzata Wakuluk – z wykształcenia choreograf, z zawodu manager artystyczny, z zamiłowania fotograf. Fotografuje od trzech lat i stale uczy się tej sztuki pod okiem jej mistrza i duchowego mentora – Tomasza Tomaszewskiego. W fotografii najbardziej inspirują ją ludzkie emocje i ich miejsce na ziemi. Natomiast jej sercu, najbliższa jest fotografia mistyczna, która potrafi rozbudzić wyobraźnię i niczego nie ogranicza. Obecnie pracuje nad nowym projektem związanym z życiem najniższej kasty społecznej w Indiach – Nietykalnych.

Kurator wystawy: Tomasz Tomaszewski

 

 ● ● ENGLISH BELOW ● ●

IT’S NOT ABOUT THAT
NOT WHAT YOU THINK


I believe it’s worthwhile to share about places we’ve been to, people we were fortunate to meet, and the emotions they evoked in us. Photography is a passion of mine which I embraced three years ago and continue to cultivate, and it is through photography that I was able to experience all of those things. In this extraordinary journey I am on, I find that people fascinate me the most. I strive to approach them in the most astute of ways while showing them respect and humility. I resolve to learn something unique from these encounters and then share my lessons with others. This time, however, I decided to use pictures to tell stories about someone I’ve gotten to know the most. Me. About my place in this world, my desires, my freedom, and perhaps my fear. About relationships, similarities and dissimilarities. It’s a deeply personal story that I decided to tell. This intimate account is a voice which hopes to touch the values that are close and important to other women as well. And it’s a voice which resonates at the key moment for me, as I’m trying to find the courage within me and stop identifying myself with the physicality of my body, but rather focus on the penetrating consciousness of my mind. It is also an attempt to discover my own myth, and my life’s individual meaning.The set of photographs presented at this exhibition left me a bit startled, as I had not expected photography to be capable of becoming such a research tool.


Małgorzata Wakuluk - Choreographer by education, artistic manager by profession, photographer by passion. She’s been photographing for three years and continues to hone this art under the careful eye of her guru and spiritual mentor, Tomasz Tomaszewski. Human emotions and their place in this world are what fascinates her in photography the most. However, mystic photography is closest to her heart as it is able to stir the imagination and has no limits. At the moment, she is working on a new project related to the life of the lowest caste in India – the Untouchables.

Curator of the exhibition: Tomasz TomaszewskiWernisaż
03.03.2019
Godzina: 19:00

  • Facebook - Black Circle